Uitvoeringsbepalingen voor de wedstrijden van de Fryso Florian bokaal voor jonge Friese paarden met aanleg voor de dressuursport

 1. Het doel van de wedstrijden van de Fryso Florian bokaal voor jonge Friese paarden is de aanleg voor de dressuursport bij deze paarden te toetsen.
 2. Deelname staat open voor 4, 5 en 6 jarige, bij het KFPS geregistreerde, paarden. Er is sprake van zes rubrieken: 4 jarige merries, 5 jarige merries, 6 jarige merries, 4 jarige hengsten/ruinen, 5 jarige hengsten/ruinen en 6 jarige hengsten/ruinen.
 3. De Fryso Florian bokaal is een wedstrijd georganiseerd door het KFPS.
 4. Nederlandse paarden, bereden door Nederlandse ruiters/amazones zijn uitgesloten van deelname aan de voorselecties in het buitenland.
 5. Voor wat betreft de optoming geldt het disciplinereglement dressuur voor de klassen B t/m M. Bij de
  rubrieken voor 5 en 6 jarige paarden is het gebruik van een zweep in de wedstrijdring niet toegestaan.
 6. Op de wedstrijden is het registratie- en dopingreglement van het KFPS van kracht. Hiernaast is ook het disciplinereglement en het veterinair reglement van de KNHS van kracht. Entingen volgens het KFPS keuringsreglement.
 7. De paarden worden beoordeeld middels een protocol dat speciaal voor deze vorm van wedstrijden is ontwikkeld.
 8. Het beoordelingsformulier kent de volgende onderdelen: stap, draf, galop, gedragenheid en souplesse, harmonie en ontspanning, algemene indruk.
 9. Het maximaal te behalen aantal punten is 100. De puntentelling is als volgt samengesteld: stap (20) draf (20) galop (20) gedragenheid en souplesse (20) rijvaardigheid en harmonie (10) algemene indruk (10).
 10. De wedstrijden worden verreden in een ring van 20 x 60 meter, waarbij maximaal twee combinaties
  tegelijkertijd zullen worden beoordeeld.
 11. De beoordeling van maximaal twee combinaties duurt ongeveer 12 minuten.
 12. De inschrijving voor de wedstrijden verloopt d.m.v. inschrijfformulieren die gepubliceerd worden in de Phryso of digitaal via MijnKFPS op de website www.kfps.nl. De eigenaar van het deelnemende paard dient lid te zijn van het KFPS. Papieren van de paarden dienen op naam te staan bij het KFPS.
 13. Per wedstrijd kunnen er minimaal 20 en maximaal 40 combinaties deelnemen (uitzonderingen ter
  beoordeling aan het KFPS). Deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst. Bij meer dan 40
  deelnemers zal er een wachtlijst gehanteerd worden. Het KFPS houdt het recht voor om bij minder dan 20 deelnemers een wedstrijd samen te voegen of te annuleren.
 14. Er kan per paard slechts aan één voorselectie gedurende het seizoen worden deelgenomen.
 15. Het inschrijfgeld voor de wedstrijden bedraagt € 20,– (incl. BTW). Het inschrijfgeld blijft te allen tijde
  verschuldigd.
 16. Paarden met een voldoende score (.=> 65%) en minimaal een zes op de basisgangen worden
  afgevaardigd naar de halve finale.
 17. Is er na de wedstrijd sprake van een gelijke stand dan is het cijfer voor gedragenheid bepalend. Is er dan nog een gelijke stand dan is het cijfer voor de galop bepalend.
 18. Per rubriek zal er een winnaar worden uitgeroepen.
 19. De jury bestaat uit tenminste twee leden aangewezen door het KFPS, bij minder dan 20 deelnemers is het mogelijk om te volstaan met 1 jurylid (ter beoordeling KFPS).
 20. Tijdens de voorselecties, halve finale en finale worden er protocollen verstrekt.
 21. De halve finale en finale vinden plaats op een nader door het KFPS te bepalen datum en tijdstip tijdens de Centrale Keuring .
 22. Tijdens de halve finale mogen meerdere geselecteerde paarden door 1 ruiter / amazone worden gereden, mits het organisatorisch te realiseren is.
 23. De beste drie paarden per rubriek worden vervolgens in de finale gereden door een gastruiter/-amazone.
 24. Alleen tijdens de prijsuitreiking is het toegestaan bandages te dragen.
 25. In gevallen waarin dit reglement op het moment van de wedstrijd niet voorziet, beslist de aanwezig
  medewerker van het KFPS in overleg met de aangestelde juryleden. In alle andere gevallen en tijdens de (halve) finale wordt het te nemen besluit genomen door de verantwoordelijke binnen het
  stamboekkantoor.

Versie Maart 2023