Uitvoeringsbepalingen voor wedstrijden van de Fryso Florian bokaal voor jonge Friese paarden met aanleg voor de tuigpaardensport

  1. Het doel van de Fryso Florian bokaal voor jonge Friese paarden met aanleg voor de tuigpaardensport is de aanleg voor het tuigen bij deze paarden te toetsen.
  2. Deelname staat open voor 4, 5 en 6 jarige, bij het KFPS geregistreerde, paarden. Er is sprake van twee rubrieken: een voor merries en een voor ruinen/hengsten. Papieren van de paarden dienen op naam te staan bij het KFPS.
  3. Op de wedstrijd is het registratie- en dopingreglement van het KFPS van kracht. Hiernaast is ook het disciplinereglement en het veterinair reglement van de Stichting Aangespannen Sport van kracht. Entingen volgens het KFPS keuringsreglement.
  4. Hulpmiddelen, zoals genoemd in het wedstrijdreglement van de Stichting Aangespannen Sport, zijn niet toegestaan.
  5. De wedstrijd bestaat uit een presentatie voor de showwagen.
  6. De inschrijving voor de wedstrijd verloopt d.m.v. inschrijfformulieren die gepubliceerd worden in de Phryso of digitaal via MijnKFPS op de website www.kfps.nl.
  7. De wedstrijd wordt gehouden tijdens de Centrale Keuring van het KFPS. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan het KFPS een voorselectie organiseren.
  8. Het inschrijfgeld voor de wedstrijd bedraagt € 20,– (incl. BTW). Het inschrijfgeld blijft te allen tijde verschuldigd.
  9. De jury bestaat uit tenminste twee juryleden aangewezen door het KFPS.
  10. In gevallen waarin dit reglement op het moment van de wedstrijd niet voorziet, beslist de verantwoordelijk binnen het stamboekkantoor.

Versie 2023